Available courses

6331 Sayılı Kanun ve buna bağlı olarak Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları hk. Yönetmelik gereği Çok Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri çalışanlarının Yılda 1 kez bu eğitimi tekrarlamaları gerekmektedir.